Skuteczne herbicydy do kukurydzy i ich działanie

Kukurydza to niezwykle ważna roślina, której ziarna, liście, kolby oraz łodygi są wykorzystywane do wytwarzania różnych produktów żywnościowych, paszy dla zwierząt czy też pokarmu zarówno dla ludzi, jak i inwentarza. Nic więc dziwnego, że takie rośliny są bardzo często i chętnie uprawiane na polskich gospodarstwach rolnych w mniejszej albo większej ilości. Oczywiście uprawa kukurydzy jest związana z koniecznością zadbania o optymalne warunki glebowe, ale nie bez znaczenia jest efektywna ochrona tych roślin przed niekorzystnymi czynnikami.

Cechy herbicydów do kukurydzy

Do grona różnych zagrożeń i czynników spowalniających rozwój kukurydzy, zaliczane są różnego rodzaju chwasty. Jest to nic innego, jak rośliny, które rosną na polu razem z kukurydzą i konkurują z nią o wodę oraz składniki odżywcze występujące w glebie. W związku z tym kukurydza traci tempo swojego wzrostu, a to przekłada się na znacznie niższe plony i częste obumieranie roślin. Nic więc dziwnego, że bardzo dużą popularnością cieszą się specjalistyczne preparaty do oprysków, których zadaniem jest efektywna ochrona kukurydzy przed niechcianymi roślinami.

Wysokiej jakości herbicydy posiadają formę oprysków nalistnych. Taka olejowa zawiesina rozpryskiwana nad uprawami, zawiera liczne substancje czynne, które są wchłaniane przez liście chwastów, a także ich korzenie. Prowadzą one do stopniowego obumierania roślin, które po pewnym czasie całkowicie przestają się rozprzestrzeniać i zagrażać uprawom. Pierwsze efekty działania takich substancji widać po kilku dniach od wykonania oprysków, natomiast całkowite zamieranie chwastów jest odnotowywane w okresie kilku tygodni po zabiegu.

Oczywiście na polskim rynku dostępnych jest wiele typów porządnych preparatów, takich jak na przykład https://innvigo.com/tudor-114-od/. Są one oferowane przez wiele stacjonarnych sklepów z artykułami rolniczymi, ale można je również znaleźć w ofertach wielu porządnych sklepów internetowych, które dostarczają swoje artykuły do wszystkich zainteresowanych rolników z całego obszaru naszego kraju.